มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาบังคับในวิชาโท ซ้ำกับวิชาศึกษาทั่วไปในสาขาที่เรียน

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ดิฉันเรียนสาขาสถิติซึ่่งต้องเรียนวิชา mkt2101 และดิฉันได้เลือกวิชาโทในสาขาการตลาดโดยมีวิชาบังคับคือ mkt 2101 และในหลักสูตรกำหนดไว้ว่าถ้าเลือกเรียนวิชาโทในสาขาการตลาดต้องเก็บ 18 หน่วยกิต (วิชาเลือก 12 หน่วยกิต) ดิฉันต้องเพิ่มวิชาเลือกเป็น 15 หน่วยกิตหรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามศศิธxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 มิ.ย. 2565 21:21:47
จำนวนผู้อ่าน2026

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน ให้สอบถามโดยตรงที่คณะที่สังกัดค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ17 มิ.ย. 2565 13:02:39
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+