มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เราเทียบโอนหน่วยกิตจาก pre-degree (รหัส61) เข้ามาเป็นนักศึกษาราม (รหัส63) แล้วจบการศึกษาในเทอม 2/64 อยากทราบว่า แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ตรงที่ถามว่าท่านสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ ต้องตอบว่า ตามกำหนดเวลา หรือ หลังกำหนดเวลา คะ

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนภัสศร
e-mailearnnnps2412@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 มิ.ย. 2565 16:27:01
จำนวนผู้อ่าน322

คำตอบ

รายละเอียด

ตามระยะเวลากำหนดค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ15 มิ.ย. 2565 13:45:32
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+