มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่องรหัสวิชาใหม่ในปี2565สำหรับคนที่จะเทียบโอนจากPreDegreeรหัส62

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อยากทราบเรื่องรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของรหัสวิชาใหม่กับรหัสวิชาเก่าที่ถ้าเราสอบไปครบอละผ่านครบทุกตัวแล้ว ถ้าจะเทียบโอนต้องสอบอะไรเพิ่มหรือไม่อย่างไหร่คะ

และอยากจะทราบเรื่องรหัสวิชาใหม่ว่ามันคือรหัสวิชาไหนในรายวิชาเก่าบ้างคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนลลยา
e-mailKhawslott@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 มิ.ย. 2565 22:29:14
จำนวนผู้อ่าน1537

คำตอบ

รายละเอียด

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามการเทียบโอนวิชาโดยตรงจากทางฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาเรียนเก็บสะสมน่วยกิตไว้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ7 มิ.ย. 2565 10:39:08
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+