มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. เวลาสอบซ้ำซ้อนในรูปแบบออนไลน์ จะให้ระยะต่างจากปกติ อย่างไร

2.รูปแบบสอบซ้ำซ้อน 2 หน่วยกิต + 3 หน่วยกิต และ 2 หน่วยกิต+2หน่วยกิต หรือ 3 หน่วยกิต+3หน่วยกิต ให้ระยะเวลาอย่างไร (รูปแบบการสอบออนไลน์)

3.เราสามารถเลือกวิชาซ้ำซ้อน ว่าจะสอบวิชาใดก่อนหลังได้ไหม 

 

 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรบกวxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 มิ.ย. 2565 23:14:27
จำนวนผู้อ่าน2038

คำตอบ

รายละเอียด

1. เพิ่มเวลาให้ 1 ชั้วโมงเหมือนสอบที่มหาวิทยาลัยค่ะ

2. ให้นักศึกษาดูเวลาสอบแต่ละวิชาจากตารางสอบรายบุคคลในระบบ e-service โดยอาจารย์ผู้คุมสอบจะเพิ่มเวลาสอบให้วิชาละ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้อ่านเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการสอบของแต่ละวิชาอีกครั้งในห้องสอบ

3. ได้ค่ะข้อสอบจะถูกแจกพร้อมกัน นักศึกษาสามารถเลือกทำวิชาใดก่อนก็ได้และส่งตามเวลาที่อาจารย์ประจำวิชานั้นๆ กำหนดไว้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ7 มิ.ย. 2565 09:07:01
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+