มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การสอบ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

1.เทอมที่ลงทะเบียนสอบ จะกาขอจบ สามารถลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิต

 

 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนศรภxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 พ.ค. 2565 15:46:05
จำนวนผู้อ่าน2019

คำตอบ

รายละเอียด

ส่วนกลาง
- ภาค 1 ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน  30 หน่วยกิต
- ภาค 2 ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน  30 หน่วยกิต
- ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ส่วนภูมิภาค 
- ภาค 1 ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน  30 หน่วยกิต
- ภาค 2 ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน  30 หน่วยกิต
- ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 พ.ค. 2565 10:18:58
IP Address10.6.10.108
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+