มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ถ้าจะยกเลิกที่สมัครออนไลน์ ไปสมัครที่มหาลัยจะได้ไหมครับ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมสมัครออนไลน์มาจะ 2 สัปดาห์แล้วยังไม่มีการตอบรับใดๆ เลยคิดว่าเป็นที่เอกสารผิดหรือทางนั้นไม่เห็น

1. ถ้าผมเปลี่ยนจะไม่สมัครทางออนไลน์แล้วไปสมัครที่มหาลัยจะเป็นอะไรไหมครับ มันจะเกิดการทับซ้อนกันไหม

2. ผมสมัครเป็นเทียบโอนจากพรีดีกรี แบบนี้ต้องลาออกจากพรีดีกรีก่อนไหมครับ แล้วต้องทำอย่างไร

3. ถ้าไปสมัครที่มหาลัยได้ ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรไปบ้างครับ

เอกสารแนบ
ผู้ตั้งคำถามนายชาญชัย จันทร์ภิรมย์
e-mailjpirom47@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 พ.ค. 2565 12:30:47
จำนวนผู้อ่าน427

คำตอบ

รายละเอียด

จากภาพประกอบ ต้องรอให้ทางคณะอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนก่อน จึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ครับ
1. ถ้าจะเปลี่ยนใจไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ก็รอสมัครได้เลยครับ ในระบบไม่ต้องทำอะไรต่อ ไม่มีผลอะไรครับ
2. สามารถยื่นเรื่องลาออกพร้อมการสมัครเรียนใหม่ด้วยตนเองได้ครับ (มีจุดบริการลาออก)
3. หลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง (กรณ๊ของนักศึกษา)
    3.1  สำเนาวุฒิม.6    2 ฉบับ
    3.2 บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    3.3 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว    1 รูป
    3.4 ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
    3.5 ใบรับรองแพทย์
    3.6  ทรานสคริปต์รหัสพรีดีกรี (มีจุดบริการ ณ สถานที่รับสมัคร)

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 พ.ค. 2565 09:39:06
IP Address10.6.10.108
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+