มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

หากไม่ได้ไปซ่อมเเล้วลงทะเบียนเรียนใหม่เท่ากับว่าไม่ได้เกียรตินิยมใช่ไหมคะ ต่อให้เกรดถึง เเล้วถ้าย้ายคณะเเต่วิชาที่ไม่ได้ไปซ่อมก็มีในคณะที่จะย้ายเหมือนกันก็ไม่ได้เกียรตินิยมใช่มั้ยคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 พ.ค. 2565 22:43:39
จำนวนผู้อ่าน8573

คำตอบ

รายละเอียด

- สอบซ่อม ยังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมครับ  ที่ห้ามคือ ห้ามรีเกรดครับ (สอบผ่านวิชาเดียวกัน 2 ครั้งเป็นต้นไป)
- ย้ายคณะ ยังมีสิทธิ์ได้ครับเกียรตินิยมครับ  เกรด F ไม่มีผลกับการคิดเกรดเพื่อรับเกียรตินิยมครับ

เกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม ม.รามคำแหง มีดังนี้ คือ

    1) ต้องเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา
    2) ต้องไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้วและเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เป็นนักศึกษา Pre-degree
    3) ต้องไม่รีเกรด  (สอบผ่านวิชาเดียวกัน 2 ครั้งเป็นต้นไป)
    4) สอบตกและสอบซ่อมผ่านมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม
    5) ต้องได้เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยม และ
    6) ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ11 พ.ค. 2565 11:28:24
IP Address10.3.20.86




หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+