มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยอื่น โดนรีไทร์กรณีไม่สำเร็จการศึกษา 8 ปี สามารถโอนหน่วยกิตได้หรือไม่ต้องทำอย่างไร

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เรียนจากสถาบันอื่น แต่โดนรีไทร์เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ภายในระยะเวลา8ปี แต่มีความประสงค์ที่จะโอนหน่วยกิต สามารถทำได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเจตนxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 เม.ย. 2565 20:18:09
จำนวนผู้อ่าน2701

คำตอบ

รายละเอียด

สมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอน  กรณีย้ายโอนจากสถาบันอื่นครับ

เอกสารที่ใช้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 เป็นต้นไป)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว  1 รูป
4. ทรานสคริปต์จากสถาบันเดิม+คำอธิบายรายวิชา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 เม.ย. 2565 17:09:12
IP Address10.6.11.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+