มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กาขอจบแบบนี้ผิดไหม

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดตอนนี้เกรดรวมทั้งหมด 1/57 ผมได้ 100 หน่วยกิต (รวมจากเทอม 1/57 ที่สอบผ่าน 9 หน่วยกิต 91+9 =100) แต่ใน 1/57 สอบผ่าน 3 ตัว = 9 หน่วยกิต ไม่ผ่าน 5 ตัว = 15 หน่วยกิต และผมสอบซ่อม 1/57 ผมผ่านแค่ 2 ตัว = 6 หน่วยกิต จาก 5 ตัว ผ่าน 2 ตก 3 ตัว แต่ในเทอม 2/57 ผมได้ลงทะเบียน 30 หน่วยกิต กาจบ เพราะผมคิดว่าถ้าสอบซ่อมเทอม 1/57 จะผ่านหมดจะได้ 115 หน่วยกิต 115+30 = 145 หน่วย ปัญหาคือสอบซ่อมที่ไม่ผ่าน แล้วที่ผมกาขอจบจะผิดไหมจะเป็นขอจบเท็จหรือไม่
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม์NUT
e-mailn_natt_590@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 เม.ย. 2558 21:13:28
จำนวนผู้อ่าน805

คำตอบ

รายละเอียด ไม่ผิดครับ และไม่แจ้งเท็จ เพราะวันที่ลงทะเบียนภาค 2/2557 นักศึกษายังไม่ทราบผลสอบภาคซ่อม 1/2557 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ10 เม.ย. 2558 11:18:13
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+