มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบปริญญาบัตรหาย ต้องการคัดเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เนื่องจากดิฉันจบการศึกษาโครงการหลักสูตรศิลปสาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO) คณะทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำใบปริญญาบัตรหาย ต้องการคัดสำเนาใบปริญญาบัตรใหม่ต้องทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรในการคัดสำเนา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฉัตรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2565 18:06:04
จำนวนผู้อ่าน2868

คำตอบ

รายละเอียด

ใบปริญญาบัตร ถ้าจะขอใหม่จะเป็นในแทนใบปริญญาบัตรครับ
เอกสารที่ใช้
1. ใบแจ้งความ
2. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1)

วิธีการ
- นำใบเสร็จที่ได้จากกองคลังแนบพร้อมใบแจ้งความ ไปยื่นที่หน่วยปริญญาบัตร อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 ในวันเวลลาราชการ ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 มี.ค. 2565 09:43:40
IP Address10.6.5.20
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+