มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ระเบียบการได้รับเกียรตินิยมในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำเเหงเป็นอย่างไรคะ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ต้องการสอบถามว่าระเบียบการได้รับเกียรตินิยมในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำเเหงเป็นอย่างไรคะ การลงทะเบียนเรียนมากกว่า1ครั้งสามารถได้รับเกียรตินิยมได้ไหมคะ

เเละนักศึกษาเทียบโอนระบบพรีดรีกรีสามารถได้รับหรือไม่คะ ถ้าเกรดเฉลี่ยถึงค่ะ ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม์นัยxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 มี.ค. 2565 13:37:43
จำนวนผู้อ่าน2527

คำตอบ

รายละเอียด

เกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม ม.รามคำแหง มีดังนี้ คือ

1) ต้องเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร (หลัก 4ปี, 5ปี หรือ 6ปี)

2) ต้องไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้วและเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่เป็นนักศึกษา Pre-degree

3) ต้องไม่รีเกรด (สอบผ่านวิชาเดียวกัน 2 ครั้งเป็นต้นไป)  ลงทะเบียนหลายครั้งแต่สอบผ่านครั้งเดียวไม่ถือเป็นการรีเกรด

4) สอบตกและสอบซ่อมผ่านมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

5) ต้องได้เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยม และ

6) ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

-ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 นับภาคฤดูร้อนด้วยครับ สอบซ่อมก็นับด้วย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ7 มี.ค. 2565 10:34:15
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+