มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่เข้ารับปริญญา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ขอสามถามค่ะ จบเทอมซ่อม 2s/64 ค่ะ  วันที่ 28ก.พ.นี้จะไปจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณทิตค่ะ 

1. มีความประสงค์จะไม่ขอเข้ารับปริญญาต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ปล.จะขอไปรับเองที่ม.ค่ะ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

2.ถ้าเราไม่ขอเข้าพิธีแล้วเราจะได้รับใบปริญญาเมื่อไหร่คะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเอยxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ก.พ. 2565 21:05:10
จำนวนผู้อ่าน2780

คำตอบ

รายละเอียด

1. ผู้ที่ไม่ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบริญญาบัตรได้ที่ ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6  โทร.023108604

     หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีรับด้วยตนเอง
          1. บัตรประชาชน
          2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือสำเนาทรานสคริปต์
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร)

    หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน
          1. หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
          2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
          3. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภาฯ หรือทรานสคริปต์ (Transcript)
          4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร) 

2. ขอรับได้ประมาณ 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นพิธี ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 ก.พ. 2565 13:39:14
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+