มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบปริญญา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

อยากทราบว่าหากไม่รับปริญญา ใบประกาศนียบัตรปริญญาจะส่งให้ก่อนึนที่รับหรือหลังคนรับปริญญาคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามดีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ก.พ. 2565 07:11:33
จำนวนผู้อ่าน6665

คำตอบ

รายละเอียด

หากไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 ภายหลังพิธีฯเสร็จสิ้นประมาณ 2 สัปดาห์ ครับ


     หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีรับด้วยตนเอง
          1. บัตรประชาชน
          2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือสำเนาทรานสคริปต์
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร)

    หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร กรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน
          1. หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
          2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
          3. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือสำเนาใบรับรองสภาฯ หรือทรานสคริปต์ (Transcript)
          4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร) 

    หลักฐานในกรณีปริญญาบัตรสูญหาย (มีความประสงค์ขอใบแทนปริญญาบัตร)
          1. แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป ขอใบแทนปริญญาบัตร คลิกที่นี่

          2. ใบแจ้งความ
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ เช่น สำเนาใบรับรองสภาฯ สำเนาทรานสคริปต์ หรือสำเนาปริญญาบัตร
          5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม (1,000.-บาท) ชำระที่ตึกอธิการบดีชั้น 1
          6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

กรณีจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8604, 0-2310-8000 ต่อ 4817 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ18 ก.พ. 2565 11:10:42
IP Address223.24.161.43
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+