มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ต้องการย้ายคณะจาก นิติศาสตร์ไปรัฐศาสตร์

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ย้ายคณะต้องทำอย่างไรครับ
ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

แล้วหน่วยกิตต้องโอนยังไงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสิมิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ม.ค. 2565 11:42:07
จำนวนผู้อ่าน2366

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ดำเนินการได้ที่อาคาร KLB  ชั้น 1  งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยชำระค่าธรรมเนียม 200.- บาท เตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน และบัตรนักศึกษาไปด้วยค่ะ

ส่วนการโอนหน่วยกิต ทุกวิชาที่สอบผ่านในคณะเดิมจะโอนย้ายไปคณะใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อทำเรื่องย้ายคณะค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ18 ม.ค. 2565 10:26:12
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+