มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กระบวนวิชาของนักศึกษา PreDegree

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ขออนุญาติสอบถามเรื่องของวิชาเรียนของนักศึกษา Predegree ว่าสามารถลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะ "กระบวนวิชาที่เปิดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1" หรือสามารถลงเรียนตาม ม.ร. 30 ได้เลยครับ และหากจะเทียบโอนหน่วยกิตไปสู่คณะใดคณะหนึ่งในระดับปริญญาตรีจะต้องเรียน Predegree ตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะนั้น ๆ ใช่ไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปุญญxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ธ.ค. 2564 01:32:49
จำนวนผู้อ่าน3426

คำตอบ

รายละเอียด

1. ลงได้ทุกวิชาใรม.ร.30 ครับ  (ทั้งนีี้ ให้ดูข้อจำกัดการลงของแต่ละวิชาใน ม.ร.30 อีกครั้ง)

2.หากจะเทียบโอนหน่วยกิตไปสู่คณะใดคณะหนึ่งในระดับปริญญาตรีจะต้องเรียน Predegree ตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะนั้น ๆ ใช่ไหมครับ
   - ใช่ครับ  

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 ธ.ค. 2564 10:33:15
IP Address10.6.13.77
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+