มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

จบการศึกษาปี1/63ดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือเข้าพิธีรับปริญญา แต่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมเนื่องจากต้องเดินทางจึงอยากทราบขั้นตอนในการแจ้งไม่เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร และขอรับทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไรบ้าง ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามส่วนxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 ธ.ค. 2564 11:07:37
จำนวนผู้อ่าน5323

คำตอบ

รายละเอียด

- ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษาติดต่อทำเรื่องขอรับปริญญาบัตร 

   สำหรับการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

  1. กรณีบัณฑิตส่วนกลาง เอกสารที่ใช้ มีดังนี้

      - ยื่นแบบแสดงความจำนงให้จัดส่งปริญญาบัตร

      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

      - ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือสำเนาทรานสคริปต์

       - ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน

   2. กรณีบัณฑิตส่วนภูมิภาค เอกสารที่ใช้ มีดังนี้

       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

       - ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือสำเนาทรานสคริปต์

       - ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน

                                                นำเอกสารดังกล่าวใส่ซองส่งไปรษณีย์

                                                จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

                                                หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                                อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6

                                                หัวหมาก บางกะปิ

                                                กรุงเทพฯ 10240

    หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8604 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ3 ธ.ค. 2564 11:21:39
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+