มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การคำนวณเกรดเฉลี่ย

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ นักศึกษาจบภาค 2/63 และปัจจุบันได้รับใบทรานสคริปต์จบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเกรดเฉลี่ยที่ระบุในใบไม่ตรงกับที่นักศึกษาลองคำนวณเอง

คือการคำนวณนั้นต้องนำ ผลคูณของเกรดกับจำนวนหน่วยกิตของทุกวิชาบวกรวมกัน แล้วนำมาหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้รับ ถูกต้องหรือไม่คะ

นักศึกษาได้ลองทั้งใช้การคำนวณผ่านเวปไซต์ที่มหาวิทยาลัยให้ไว้ใน ru e-service และคำนวณผ่านโปรแกรม Microsoft excel

นักศึกษาเลยเข้าใจว่าอาจเป็นนักศึกษาเองที่อาจจะใช้วิธีคำนวณคนละแบบกับมหาวิทยาลัยหรืออาจจะคำนวณพลาด เลยอยากขอรบกวนถามถึงวิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยน่ะค่ะ

นอกจากนี้ยังขออนุญาตสอบถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่การประมวลผลเกรดเฉลี่ยจะมีข้อผิดพลาด นักศึกษาเองนับถือและเคารพการประมวลผลการศึกษาดังกล่าว

แต่เนื่องจากตัวนักศึกษาเองก็พบว่าในกลุ่มรวมนักศึกษารามคำแหงมีหลายคนที่เข้ามาสอบถามถึงเกรดเฉลี่ยที่ไม่ตรงกับที่คำนวณเองเช่นกัน (ทั้งนี้นักศึกษาไม่ทราบว่าวิธีการคำนวณ

เป็นแบบเดียวกับที่นักศึกษาใช้หรือไม่)

จึงขอสอบถามเพื่ออยากให้แน่ใจว่าเป็นนักศึกษาเองที่ไม่ทราบวิธีการคำนวณจนคำนวณผิดพลาดและไม่ตรงกับที่ทางมหาวิทยาลัยประมวลผลออกมา

 

ขอขอบคุณล่วงหน้าในความกรุณา

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนัฐฐา
e-mail6106024372@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 พ.ย. 2564 14:59:54
จำนวนผู้อ่าน278

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถดูวิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยได้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หน้า 10 ค่ะ

กรณีทรานสคริปท์จบการศึกษา จะแสดงผลการเรียนเฉพาะวิชาที่สอบผ่าน และหากมีการรีเกรดจะคำนวณเฉพาะผลสอบที่ได้ระดับคะแนนสูงที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้น

ซึ่งหากมีข้อสงสัย หรือมีความผิดพลาด แนะนำให้นำทรานสคริปท์ไปติดต่อที่ ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 โทร.0-2310-8603 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ1 ธ.ค. 2564 10:49:03
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+