มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกปี 64

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

พอดีตอนนี้อยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางไปลาออกที่รามคำแหงได้ สามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ จะรอย้ายคณะก็กลัวยุ่งยาก หรือถ้าย้ายคณะ ไม่สอบคณะเดิมได้ไหม

แต่ถ้ากรณีลาออก พอดียังไม่ได้บัตรนักศึกษา ต้องทำอย่างไรคะ ไม่มีสำเนา 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนันทิยา
e-mailppn.nanthiya@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 พ.ย. 2564 00:42:25
จำนวนผู้อ่าน983

คำตอบ

รายละเอียด

นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทางครับ
การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​  (กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา อนุโลมให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนอย่างเดียวได้)
3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้
   3.1 ด้วยตนเอง 
          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2
   3.2 ทางไปรษณีย์
          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 
           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           282 อาคาร สวป. ชั้น 2
           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  
           เขตบางกะปิ กทม. 10240

   3.3 ทาง E-mail
           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

- ย้ายคณะไม่ยุ่งยากครับ  เพราะสามารถย้ายได้จนถึงก่อนลงทะเบียนกาขอจบ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาของคณะ/สาขาที่ย้ายไปล่วงหน้าได้เลย
ภาค 1/64  สามารถสับเปลี่ยนวิชาได้ในวันที่  22 - 26 พ.ย. 64 (ส่วนกลาง)  และ  6 - 9 ธ.ค. 64 (ส่วนภูมิภาค)  ผ่านทางระบบ e-Service  
beta-e-service.ru.ac.th   หรือถ้าสับเปลี่ยนวิชาไม่ทัน ก็ไม่ต้องเข้าสอบวิชาดังกล่าวครับ  เทอมถัดไปก็ลงทะเบียนวิชาของคณะ/สาขาใหม่ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ โทร.023108614

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 พ.ย. 2564 10:32:04
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+