มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ จะเทียบโอนรายวิชาจากรหัสปี59เป็นแบบพรีดีกรีโอนมายังรหัสปี62ภาคปกติ 

1.ต้องทำอย่างไรบ้าง

2.มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามจุฑาxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 พ.ย. 2564 15:13:36
จำนวนผู้อ่าน2963

คำตอบ

รายละเอียด

1. - ถ้าตอนสมัครรหัส 62 ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ก็ต้องติดต่อฝ่ายรับสมัครฯ อาคาร สวป. ชั้น 2 เพื่อปรับฐานข้อมูลเป็นเทียบโอนหน่วยกิตก่อนไปคณะครับ
    - ถ้าตอนสมัครรหัส 62 ใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ก็นำทรานสคริปต์ของรหัสพรีดีกรี ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนคณะเพื่อทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือครับ

2. - ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท
    - ค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 พ.ย. 2564 13:48:47
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+