มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากได้เกียรตินิยม แต่ดันมีเกรดC

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมสามารถลงทะเบียนในวิชาที่ได้C เพื่อสอบใหม่ให้ได้A ได้ไหมครับ แล้วจะยังเก็บเกียรตินิยมได้ต่อหรือเปล่า หรือการที่จะได้เกียรตินิยมคือต้องลงสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วถ้าหากไม่ได้จริงๆ การที่ผมจะลงทะเบียนเรียนใหม่ตั้งแต่ต้น แบบนี้จะถือว่ามีสิทธิเก็บเกียรตินิยมใหม่ไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามทา
e-mailtaaolop@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 พ.ย. 2564 08:40:58
จำนวนผู้อ่าน11850

คำตอบ

รายละเอียด

หากสอบได้เกรด C เป็นต้นไปแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์รีเกรดอีกครับ  แม้ว่าจะสอบได้เกรด c ก็มีสิทธิ์รับเกียรตินิยมครับ ถั่วเฉลี่ยจากเกรดจากวิชาอื่นๆด้วยครับ

เกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม ม.รามคำแหง มีดังนี้ คือ
1) ต้องเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (4 หรือ 5 ปีการศึกษา ตามหลักสูตรที่เรียน)
2) ต้องไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้วและเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เป็นนักศึกษา Pre-degree
3) ต้องไม่รีเกรด (สอบผ่านวิชาเดียวกัน 2 ครั้งเป็นต้นไป)
4) สอบตกและสอบซ่อมผ่านมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม
5) ต้องได้เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยม
6) ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 พ.ย. 2564 10:31:58
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+