มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวันและเวลาสอบตรงกัน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. หากนักศึกษาประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียน 8 วิชา โดยวิชาที่ 1 - วิชาที่ 4 มีวันและเวลาสอบที่ตรงกันกับวิชาที่ 5 - วิชาที่ 8 นั้น นักศึกษาสามารถทำได้หรือไม่ในขั้นตอนการลงทะเบียน?

2. จากข้อ 1 หากนักศึกษาเลือกที่จะสอบภาค 1 ของวิชาที่ 1 - วิชาที่ 4 และไปสอบซ่อมภาค 1 ของวิชาที่ 5 - วิชาที่ 8 นักศึกษาสามารถทำได้หรือไม่?

3. ในกรณีที่ นศ.บอกเลิกกระบวนวิชา 4 วิชาโดยไม่สับเปลี่ยนเป็นวิชาอื่น นศ.ทำได้หรือไม่? ขอรับเงินคืนได้หรือไม่? และหมายถึง นศ.กลับไปมีสถานะดังเช่นว่าไม่เคยลงทะเบียนเรียนในวิชาเหล่านี้มาก่อนทุกประการใช่หรือไม่ อย่างไร?

 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามคุณรี่
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 พ.ย. 2564 14:25:23
จำนวนผู้อ่าน440

คำตอบ

รายละเอียด

1. โดยปกติ ต้องเลือกลงทะเบียนวิชาที่วันและคาบสอบไม่ตรงกัน เพราะไม่สามารถสอบพร้อมกันหลายวิชาได้ ยกเว้นใช้สิทธิ์ขอจบการศึกษา โดยการลงทะเบียนเรียนแลือกกาเครื่องหมาย (x) ในช่อง "ขอจบการศึกษา" จากนั้นก็รอยื่นใช้สิทธิ์ขอสอบซ้ำซ้อนตามวันเวลาและช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อถึงวันสอบก็จะมีห้องสอบเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะว่ามีสิทธิ์สอบซ้ำซ้อน ทั้งนี้ การสอบซ้ำซ้อนจะเพิ่มเวลาสอบให้ 1 ชั่วโมง
2.  ได้ครับ
3.  ไม่สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาอย่างเดียวได้ครับ ต้องมีวิชาอื่นมาแทนที่ด้วย, ขอเงินคืนได้เฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้ในเทอมก่อนหน้า ต่อมาทราบผลว่าสอบผ่านครับ

แนะนำให้โทร.คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงครับ จะได้อธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น  โทร.023108614

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ9 พ.ย. 2564 09:57:57
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+