มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่อง ขอแก้ไขการสะกดชื่อนักศึกษาในทรานสคริปต์และใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่คำถามทะเบียนประวัตินักศึกษา
รายละเอียด

สามารถขอแก้ไขการสะกดชื่อภาษาอังกฤษได้ไหมคะ (ฉบับ Print) เช่น เปลี่ยนจาก Ch เป็น Sh (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่อย่างใด ดังนั้นภาษาไทยสะกดตามเดิมค่ะ) 

*เนื่องจากต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นชื่อตัวเดียวกันกับในหนังสือเดินทาง (passport) ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบานเxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 ต.ค. 2564 22:24:54
จำนวนผู้อ่าน3297

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ กรณีนี้ให้นำสำเนา passport พร้อมกับทรานสคริปต์ฉบับจริง ไปติดต่อ ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ อาคาร สวป. ชั้น 2 (วันเวลาราชการ) 
โดยแก้ไขได้ครั้งเดียวครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 ต.ค. 2564 09:14:21
IP Address10.6.12.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+