มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : มีคำถามเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติค่ะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาพรีดีกรีที่กำลังจะสมัครเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติแต่มีคำถามที่อยากทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ 

1) กรณีเทียบโอนหน่วยกิตถ้าตอนสมัครไม่กรอกบางวิชาที่สอบผ่านในพรีดีกรีแล้วแต่เอาไปลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบใหม่ในภาค 1/64 แบบนี้ไม่ถือเป็นการรีเกรดและยังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอยู่ใช่หรือเปล่าคะ (เช่น ตอนพรีดีกรีสอบวิชา THA1001 ผ่านแล้วได้เกรด B รู้สึกไม่พอใจ ตอนเทียบโอนจึงไม่ขอเทียบวิชานี้แล้วเอาไปลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบใหม่ในภาค 1/64 ในฐานะนักศึกษาปกติแทน) 

2)กรณีที่เกรดภาค 2/63 บางวิชาและ s/63 ยังไม่ออก ตอนสมัครแบบเทียบโอนให้กรอกวิชาที่ต้องการขอเทียบทุกวิชา คือ ให้กรอกทั้งวิชาที่สอบผ่านก่อนหน้านี้รวมไปถึงวิชา 2/63 และ s/63 เลยพร้อมกันทีเดียวแล้วรอให้ทางคณะและมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไปเองใช่หรือเปล่าคะ 

3)กรณีจะลาออกจากพรีดีกรีเพื่อสมัครเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติภาค 1/64 ตอนนี้สามารถลาออกผ่านอินเทอร์เน็ต/ไปรษณีย์ได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร และเมื่อลาออกแล้วสามารถทำการสมัครภาค 1/64 ได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอให้ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติการลาออกก่อน ถ้าต้องรอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนสามารถติดตามผลการลาออกได้ทางไหนบ้าง

4)ทราบมาว่าโดยปกติหากต้องการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตแต่เกรดบางตัวยังไม่ออก ตอนจ่ายเงินให้ชำระเพียงบางส่วนก่อน เมื่อเกรดออกครบแล้วจึงจะสามารถชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือได้ อยากทราบว่าถ้าเทียบโอนผ่าน Internet แล้วรอเกรด 2/63 และ s/63 ในกรณีจ่ายเงินต้องทำอย่างไร และโดยปกติแล้วจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนวิชาในภาค 1/64 กับค่าเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันเลยหรือว่าจ่ายแยกกันคะ 

5)การสมัครแบบเทียบโอนสามารถกรอกวิชาที่ต้องการเทียบโอนและวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อที่จะสอบในภาค 1/64 พร้อมกันตอนสมัครได้เลยหรือเปล่าคะ

6)โดยปกติทั้งการสมัครแบบเทียบโอนทางอินเทอร์เน็ตและเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยจะใช้เวลาดำเนินการกี่วันคะ

7)กรณีที่เทียบโอน แต่เกรดบางตัวของเทอม 2/63 และ s/63 ยังไม่ออก ทางคณะและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตรวจสอบเทียบโอนวิชาที่เกรดออกแล้วให้ก่อนในรอบแรกและเมื่อเกรดวิชาที่เหลือออกจะพิจารณาให้เป็นรอบที่สอง(แจ้งผลทีละรอบ) หรือจะทำการพิจารณาพร้อมกันรอบเดียวเมื่อเกรดวิชาที่ขอเทียบโอนออกครบทุกตัว (คือพิจารณาพร้อมกันหลังจากที่เกรดเทอม 2/63 และ s/63 ออกครบทุกตัวแล้วแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทีเดียว)

8) สามารถติดตามผลการเทียบโอนได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ 

9) หากสมัครแบบเทียบโอนแต่รอเกรด 2/63 และ s/63 อยู่ และได้กรอกวิชา 2/63 และ s/63 รวมกับวิชาที่สอบผ่านก่อนหน้านี้ในการขอเทียบโอนตั้งแต่ตอนที่สมัคร เมื่อเกรด 2/63 และ s/63 ออกครบแล้ว ต้องดำเนินการติดต่อขอเทียบโอนอย่างใดเพิ่มอีกหรือไม่ (เช่น ต้องไปแจ้งทางคณะเองหรือเปล่าคะว่าเกรดตัวที่รออยู่ออกแล้ว) หรือว่าทางคณะและมหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อเองโดยที่นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกจากรอติดตามผลการเทียบโอนและชำระค่าเทียบโอนให้เรียบร้อย

10) หากผลการเทียบโอนได้รับการพิจารณาอนุมัติหมดแล้ว นักศึกษาต้องดำเนินการขั้นตอนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และสามารถชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือได้อย่างไรบ้าง

11) กรณีพรีดีกรีที่จะสมัครแบบเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติ ก่อนสมัครต้องติดต่อทางมหาวิทยาลัยให้ทำการดำเนินเรื่องตรวจสอบวุฒิ ม.ปลายไปยังโรงเรียนตอนมัธยมก่อนหรือไม่ หรือสามารถทำการสมัครได้เลยโดยไม่ต้องตรวจสอบวุฒิ

12)โดยปกติหากไปสมัครแบบเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยจะสามารถทำการลาออกจากพรีดีกรีในวันเดียวกับที่สมัครเป็นนักศึกษาปกติได้หรือไม่ และต้องติดต่อขอลาออกที่ไหน

13) ในปัจจุบัน (กันยายน 2564) หากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาปกติแบบเทียบโอนภาค 1/64 ทางอินเทอร์เน็ต หลังจากที่สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วยังต้องส่งเอกสารตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยอีกหรือเปล่าคะ

14) โดยปกติการสมัครแบบเทียบโอนทั้งทางอินเทอร์เน็ตและที่มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ แตกต่างกันหรือเปล่าคะ เช่น ระยะเวลาในการตรวจสอบ ระยะเวลาในการได้รหัสนักศึกษาและบัตรนักศึกษา ระยะเวลาในการได้ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/64 

15) ทั้งการสมัครแบบเทียบโอนทางอินเทอร์เน็ตและที่มหาวิทยาลัยมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ

16) กรณีใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบการสมัคร สามารถใช้ใบรับรองแพทย์แบบไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าคะ (เช่น ใบรับรองแพทย์แบบพิมพ์ออกมาจากเครื่อง/ใบรับรองแพทย์ที่เขียนด้วยลายมือ) สามาถใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกทั่วไปได้หรือเปล่าคะ และทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดหรือเปล่าคะว่าในใบรับรองแพทย์ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง

17) นักศึกษาพรีดีกรีที่ต้องการสมัครแบบเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติภาค 1/64 หากต้องการกาขอจบการศึกษาในภาค 1/64 เมื่อได้ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนจากการสมัครภาค 1/64 แล้ว และผลการเทียบโอนทุกวิชาได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนไปขอแก้ไขเพื่อกาขอจบได้หรือเปล่าคะ หากทำได้ต้องไปติดต่อที่ไหน (เนื่องจากทราบมาว่าไม่สามารถกาขอจบในวันที่สมัครเป็นนักศึกษาปกติได้)

18) จากคำถามข้อ 17 ถ้าหากสามารถนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอแก้ไขเพื่อกาขอจบได้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดหรือไม่ว่าต้องดำเนินการในช่วงใดหรือสามารถไปติดต่อขอแก้ไขได้ตลอด

19) สืบเนื่องจากคำถามข้อ 17 และ 18 หากต้องการจะกาขอจบในภาค 1/64 แต่จำนวนหน่วยกิตที่เหลือจากพรีดีกรีมีมากกว่า 22 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในตอนสมัครสามารถลงทะเบียนให้เต็ม 22 หน่วยกิต แล้วนำวิชาที่เหลือไปลงทะเบียนในตอนที่มหาวิทยาลัยเปิดให้บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาและทำการกาขอจบไปพร้อมกับตอนลงทะเบียนบอกเลิก-บอกเพิ่มได้หรือเปล่าคะ 

20) โดยปกติระหว่างผลการอนุมัติหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้กับใบเสร็จลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะได้รับอะไรก่อนกันคะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอัจฉxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ก.ย. 2564 21:29:42
จำนวนผู้อ่าน6856

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้าไม่เทียบโอนมา แล้วไปลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในรหัสนักศึกษาใหม่ ก็ไม่ถือเป็นการรีเกรด ครับ
2. วิชาที่เทียบโอนได้ ทางคณะเป็นผู้ตรวจสอบจากทรานสคริปต์ และชี้แจงให้ทราบครับ  ตอนสมัครเรียนให้เลือกลงทะเบียนวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนและวิชาที่คาด่ว่าเทียบโอนไม่ได้ครับ  
3.  สามารถทำเรื่องลาออกทาง E-MAIL ได้ โดยดาวน์โหลดคำร้องขอลาออกในเว็บไซต์ www.regis.ru.ac.th แล้วส่งไฟล์คำร้อง พร้อมไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน ส่งมาที่ E-MAIL : aobregis02@gmail.com    และสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตได้เลย www.iregis2.ru.ac.th
4. กรณีนี้ ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณ 3500 - 3700 บาท และค่าเปิดฐานขอมูลการเทียบโอน 100 บาท รวมเป็น 3800 บาท (โดยประมาณ)
   จากนั้นก็รอเกรดของรหัสเก่าออกครบ จึงไปติดต่อคณะเพื่อตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนได้ทั้งหมดและคำนวณค่าทเียบโอนส่วนที่เหลือ
5. ตอนสมัครเรียนให้เลือกลงทะเบียนวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนและวิชาที่คาดว่าเทียบโอนไม่ได้ครับ
6. สมัครทาง internet เป็นไปตามขั้นตอนในสถานะการสมัครครับ ส่วนการเทียบโอนจ่าย 2 ครั้ง คือ จ่ายค่าเปิดฐานตอนสมัครก่อน 100 บาท และไปจ่ายส่วนที่เหลือที่คระหลังเปิดเทอมไปแล้ว
7. ออกครบทุกวิชาแล้วจึงไปติดต่อคณะครับ
8. คณะครับ
9. ดำเนินการตามข้อ 4 ครับ
10. เกรดรหัสเดิมออกครบ ก็นำทรานสคริปต์ไปติดต่อคณะเพื่อชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือครับ
11. สมัครได้เลยครับ
12. ดำเนินการตามข้อ 3 ครับ
13. ไม่ต้องครับ  เอกสารการสมัครอัปโหลดเข้าระบบเท่านั้นครับ
14. สมัครทาง inetetnet ใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานและออกใบเสร็จลงทะเบีนประมาณ  15 - 30 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยครับ เช่น กรอกข้อมูลเสร็จเมื่อไหร่ อัปโหลดเอกสารครบกี่วัน เอกสารมีปัญหาหรือไม่ ใช้สิทธิ์เทียบโอนหรือไม่  ชำระเงินตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ถ้าสมัครด้วยตนเองจะเสร็จสิ้นกระบวนวิชาภายใน 1 วัน ครับ
15. สมัครทาง internet มีขั้นตอนแจ้งในเว็บรับสมัครครับ www.iregis2.ru.ac.th   
     สมัครด้วยตนเอง ก็จะมีการกรอกใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน ออกรหัสนักศึกษา ลงทะเบียน ชำระเงิน และรับใบเสร็จลงทะเบียน
16. คลินิคทั่วไปได้ครับ
17. เมื่อจ่ายเทียบโอนทั้งหมดแล้วก็ให้ติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อแก้ไขใบเสร็จลงทะเบียนเรียนเป็นกาขอจบครับ
18. ภายหลังจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดแล้วครับ
19. ต้องแก้ไขใบเสร็จเป็นกาขอจบก่อน จึงจะลงทะเบียนกาขอจบได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตครับ
20. ใบเสร็จลงทะเบียนครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ17 ก.ย. 2564 15:53:49
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+