มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การยื่นลาออกจากพรีดีกรี และสมัครป ตรี ปกติ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สอบถามเอกสารเพื่อใช้ยื่นลาออกจากพรีดีกรี และเอกสารเพื่อใช้ สมัครป.ตรี ภาคปกติ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทั้ง 2 อย่าง

และติดต่อทำเรื่องที่ไหน ตอนนี้มหาลัยทำการปกติใช่มั้ยคะ ในเวลาทำการ

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องเทียบโอนด้วยค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามทัดชา
e-mailtaschas.j@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ก.ย. 2564 12:51:18
จำนวนผู้อ่าน446

คำตอบ

รายละเอียด

1.  นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทางครับ

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 
3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้
    3.1 ด้วยตนเอง
          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2
     3.2 ทางไปรษณีย์
          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 
           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           282 อาคาร สวป. ชั้น 2
           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  
           เขตบางกะปิ กทม. 10240
    3.3 ทาง E-mail
           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

2. รอเกรดจากรหัสเดิมออกครบทั้งหมดก่อน จึงจะไปจ่ายค่าเทียบโอนครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ7 ก.ย. 2564 13:32:28
IP Address10.3.20.86




หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+