มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้ลงทะเบียนหลายปี

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ไม่ได้สอบหลายปีแล้ว สามารถลงอีกได้มั้ยคะ รหัส 5506077691 หรือต้องไปรีเกรดใหม่คะ หรือว่าลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ หรือจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง จะได้เตรียมเอกสาร รายละเอียดต่างได้ครบถ้วน และต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนางสาวไอศอร ไกรนรา
e-mailoood1313@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 ก.ย. 2564 08:02:49
จำนวนผู้อ่าน3872

คำตอบ

รายละเอียด

1.นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ยกเว้นภาคฤดูร้อน ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนก็ไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) หากขาดสถานภาพเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาได้ค่ะ

2.นักศึกษาจะต้องสมัครเรียนใหม่และสามารใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต (จากรหัส 55) ได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ6 ก.ย. 2564 10:23:50
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+