มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ผมเป็นนักศึกษาภูมิภาค รหัส 55 ตอนนี้ขาดวิชาเดียวก็จะจบ LAW3041 แต่ไม่มีให้ลง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

อยากทราบว่าตอนนี้ ผมลงครบ 140 หน่วยกิตแล้วแต่ขาด วิชานี้วิชาเดียว จะจบไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปริสัญญา
e-mailparisanb12@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 ก.ย. 2564 21:38:32
จำนวนผู้อ่าน3616

คำตอบ

รายละเอียด

หากเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร แล้วยังสอบไม่ผ่าน หรือไม่เปิดสอน นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดสอนที่คณะนิติศาสตร์โดยตรง

แต่หากเป็นวิชาเลือกที่สามารถใช้วิชาอื่นแทนได้ ให้เปลี่ยนวิชาอื่นมาลงทะเบียนเรียนแทนค่ะ

ซึ่งหากหน่วยกิตยังไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก็ไม่สามารถจบการศึกษาได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ3 ก.ย. 2564 11:18:35
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+