มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ความถูกต้องในการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาโท ภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

เนื่องจากได้ส่งอีเมล์สอบถามเกี่ยวกับ การเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 62 เพื่อยืนยันว่าโดยรวมแล้วถูกต้องหรือไม่ ไปยัง ฝ่ายทะเบียนของคณะมนุษยศาสตร์แล้ว แต่ไม่มีการตอบกลับมา จึงขอสอบถามว่า การเลือกวิชาโท ตามข้อมูลด้านล่างนั้น มีความถูกต้องหรือไม่ ในที่นี้ครับ

** นักศึกษารหัส 62, เทียบโอนหน่วยกิต, วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น, วิชาโท ภาษาอังกฤษ **
วิชาโท 18 หน่วยกิต ที่ได้เลือกลงทะเบียนเรียนไปแล้ว คือ
1) ENG 2001
2) ENG 2102
3) ENG 3101
4) ENS 3202
5) ENS 3402

ตามข้อมูลด้านบนนั้น การเลือกลงทะเบียนมีความถูกต้องตามข้อกำหนดในการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาโท ภาษาอังกฤษ ที่ทางคณะมนุษยศาสตร์ ได้กำหนดไว้หรือไม่ครับ?

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธีระxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ส.ค. 2564 09:16:36
จำนวนผู้อ่าน3133

คำตอบ

รายละเอียด

ต้องขออภัยนักศึกษาด้วยค่ะ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนักศึกษาจะต้องสอบถามจากทางคณะโดยตรงค่ะ ในกรณีที่ไม่มี e-mail

ตอบกลับให้นักศึกษาโทรติดตามหรือสอบถาม ที่ 02-310-8269 , 089-205-7726 และ 02-318-0055 กด 1  

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ17 ส.ค. 2564 13:41:50
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+