มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 8 ปี สมัครใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดดิฉันสมัครเรียนเมื่อ 1/50 กาจบมาตั้งแต่ 1/57 ตอนนี้เหลือกระบวนวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน 15 หน่วยกิต อยากทราบว่า... 1.ถ้าลง s/57 แล้วยังสอบผ่านไม่ครบอีก จะลงซ่อม 2,s/57 โดยที่ ไม่ได้ สมัครเรียน 1/58 กันไว้ ได้หรือไม่ 2.ถ้าสมัครเรียน 1/58 แล้วปรากฎว่าผลสอบซ่อม 2,s/57 ผ่านครบทุกกระบวนวิชา จะมีการทำเรื่องขอเงินคืนการสมัครเรียน 1/58 ได้หรือไม่ ...ขอบพระคุณค่ะ...
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามpondxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 มี.ค. 2558 15:45:11
จำนวนผู้อ่าน952

คำตอบ

รายละเอียด1. ได้ครับ 2. ไม่ได้ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ31 มี.ค. 2558 15:59:00
IP Address10.3.20.179
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+