มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอใบปริญญาบัตรแทนใบเก่าที่สูญหายใช้เวลานานไหมครับ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

การขอใบปริญญาบัตรแทนใบเก่าที่สูญหาย เมื่อไปยื่นเรื่องที่มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารแล้ว จะได้รับใบปริญญาใบใหม่ในวันนี้เลยไหมครับ พอดีอยู่เชียงใหม่จะได้วางแผนการเดินทางครับ อีกคำถามนึงครับ ต้องไปยื่นเรื่องที่มหาวิทยาลัยที่หัวหมากที่เดียวเหรอครับ ยื่นที่วิทยาเขตตามจังหวัดต่างๆที่มี หรือยื่นทางไปรษณีได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวาทิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 มิ.ย. 2564 16:43:17
จำนวนผู้อ่าน6156

คำตอบ

รายละเอียด

- ได้รับเอกสารประมาณ 4 วันทำการหลังยื่นเรื่องครับ

- หลักฐานในกรณีปริญญาบัตรสูญหาย (มีความประสงค์ขอใบแทนปริญญาบัตร)

กรณีขอด้วยตนเองที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 ม.ราม 1 หัวหมาก
      1. แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป ขอใบแทนปริญญาบัตร http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM0_congrateForm.pdf
      2. ใบแจ้งความ
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ เช่น สำเนาใบรับรองสภาฯ สำเนาทรานสคริปต์ หรือสำเนาปริญญาบัตร
      5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม (1,000.-บาท) ชำระที่ตึกอธิการบดีชั้น 1
      6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีขอทางไปรษณีย์
       1. แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป ขอใบแทนปริญญาบัตร http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM0_congrateForm.pdf
       2. ใบแจ้งความ
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ เช่น สำเนาใบรับรองสภาฯ สำเนาทรานสคริปต์ หรือสำเนาปริญญาบัตร (หากไม่มีต้องชำระเพิ่ม 100 บาท)
       5. ธนาณัติ (1,000.-บาท) สั่งจ่ายในนาม "หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ" ตู้ปณ.10241 ปณฝ.รามคำแหง
       6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ส่งเอกสารมาที่
       ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1
       มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108604

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 มิ.ย. 2564 09:52:08
IP Address10.3.20.141
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+