มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายคณะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

อยากสอบถามค่ะว่าถ้าย้ายจากคณะหนึ่งไปอีกคณะทั้งกรณีย้ายเลยและลาออกแล้วเทียบโอนหน่วยกิตใหม่ เกรดจะเท่าเดิมไหมคะ

แล้วเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามศภxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 พ.ค. 2564 06:42:02
จำนวนผู้อ่าน8047

คำตอบ

รายละเอียด

-1.การย้ายคณะเกรดกระบวนวิชาที่สอบได้ทั้งหมดจะโอนไปโดยอัตโนมัติ

 เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายคณะ/สาขา

-บัตรประจำตัวนักศึกษา

-ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

 อัตราค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

-ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท

ติดต่อขอยื่นคำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ทร่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ราม 1 โทร.02-3108890

2.ลาออกแล้วทียบโอนหน่วยกิต เกรดที่สอบผ่านเทียบได้เกรดเดิมค่ะ แต่นักศึกษาสมัครใหม่ จะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต ละ 50 บาท + ค่าสมัครเรียนใหม่ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ31 พ.ค. 2564 14:41:49
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+