มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตภายหลัง

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1. ตอนสมัครเรียน เลือกวิชาลงทะเบียนเรียนได้ไหมครับในเว็บมีแต่หมวดวิชาทั่วไป เนื่องจากสนใจเรียนควบ2มหาวิทยาลัยจึงอยากเทียบโอนในภายหลังจากจบปริญญาใบแรก ถ้าเลือกได้ต้องทำอย่างไรครับ  

2. หลังจากจบปริญญาใบแรกแล้ว ต้องทำการลาออกจากมอราม และสมัครใหม่เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตใบแรก แล้วหน่วยกิตที่เคยเรียนของมอรามไว้ สามารถโอนมาได้ทั้งหมดเลย ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธนวัxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 พ.ค. 2564 15:57:45
จำนวนผู้อ่าน5439

คำตอบ

รายละเอียด

1.แนะนำให้ผู้สมัครลงทะเบียนเป็น Pre Degree โดยเลือกเรียนวิชาที่จัดระบบเอาไว้ แต่ในการสมัครครั้งแรกนั้นถ้ามีการบังคับเลือกวิชา ให้ผู้สมัครเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อน และให้ทำการสับ-เปลี่ยนวิชา ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดตามที่หน้า Website ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th

2.ที่ผู้สมัครเข้าใจถูกต้องค่ะ จะเป็นการจบการศึกษาจาก ม.เดิม และเป็นการลาออกจาก ม.ราม รหัสเดิมเพื่อสมัครใหม่และเทียบโอน 2 สถาบันค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ25 พ.ค. 2564 13:26:04
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+