มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หย่วยกิตรวมนิติศาสตร์

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวนหน่อยกิตรวม 139 หน่วย หรือ 140 หน่วยคะ ดิฉันดูในหนังสือระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา กำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลางพ.ศ. 2561 โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560) ม.ร.1 ระบุไว้ว่าให้ลงจำนวน 139 หน่วยกิต

แต่พอดิฉันดูในเว็บ http://www.oasc.ru.ac.th/oasc_bachelor/Download/Course/std_55/Law-55.pdf ระบุไว้ว่าให้ลงไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามแกลนxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 พ.ค. 2564 16:18:18
จำนวนผู้อ่าน3914

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรตามปีการศึกษาที่สมัครเรียนและตามส่วนที่สมัครเรียน (ส่่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค/ สาขาวิทยบริการต่างประเทศ) ครับ
Link ที่่ส่งมาคือ สาขาวิทยบริการต่างประเทศ ครับไม่ใช่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค (คนละระบบการเรียนการสอน)
หลักสูตรนิติศาสตร์  ภาคปกติ (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2561 คือ 
https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/13/1520822969_03_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_61.pdf

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ5 พ.ค. 2564 09:38:45
IP Address10.3.20.141
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+