มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนปริญญาตรีใบที่ 2

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ข้าพเจ้ามีความสนใจในการศึกษา ปริญญาตรีใบที่ 2 ขอวมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยการโอนหน่วยกิตบางวิชา (ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด) โดยเป็นวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอื่น (ที่ไม่ใช่รามคำแหง) จึงใคร่สอบถามว่า เกรดต่ำกว่า C+ ( C, D+, D) สถามารถโอนหน่วยกิตได้หรือไม่ อย่างไร

ขอบพระคุณครับ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภานุ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 เม.ย. 2564 15:20:08
จำนวนผู้อ่าน7171

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว  จะเทียบโอนแบบเหมาวิชาครับ ไม่เทียบโอนเป็นรายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่คณะนั้นๆกำหนดไว้
ซึ่งเป็นวิชาของหลักสูตรม.รามคำแหง (ไม่ดูวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมา) เช่น สมัครคณะนิติศาสตร์ สามารถเทียบโอน 33 หน่วยกิต
สมัครคณะรัฐศาสตร์ สามารถเทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต เป็นต้น  

เบื้องต้นผู้สมัครสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะได้จาก  https://www.ru.ac.th/th/index.php/ArticleStudyplan/index?qa=16&tag=

กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น จึงจะเทียบโอนเป็นรายวิชา  ส่วนรายละเอียดการเทียบโอนต้องสอบถามที่คณะนั้นๆอีกครั้ง  โทร.023108000 ต่อคณะ...........

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 เม.ย. 2564 10:50:34
IP Address10.3.20.141
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+