มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขาดสอบและเกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดหนูจะสอบถามว่า 1.หนูเคยลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันเกินสองครั้งแต่หนูขาดสอบทั้งหมดหนูมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือเปล่าคะ 2.ถ้าขาดสอบมีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อมไหมคะ 3.ถ้าสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมไหมคะ 4.เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมมีอะไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรัตตxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 มี.ค. 2558 22:03:18
จำนวนผู้อ่าน10460

คำตอบ

รายละเอียด(1)มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมค่ะ (2)มีสิทธิ์ค่ะ (3)มีสิทธิ์ค่ะ (4)นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะจากคณะตามหลักเกณฑ์ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ31 มี.ค. 2558 14:00:33
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+