มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.สถานที่สอบไล่โดยปกติสอบที่ไหน แล้วแต่รายวิชาไหมครับ เช่น เรียนที่ราม 2 ก็สอบที่ราม 2

2.สอบ e-testing สามารถสอบที่ราม 2 ได้ไหมครับ

3.สอบ e-testing เสร็จจะรู้ grade ทันทีใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็แปลว่าวิชาที่มีการเปิดสอบ e-testing เป็นวิชาที่ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนและไม่มีคะแนนในชั้นเรียนใช่ไหมครับ

4.ถ้าสอบ e-testing ผ่านแล้วแต่ไม่พอใจคะแนนสามารถสอบไล่ เพื่อแก้คะแนนได้ไหมครับ 

5.ถ้าสอบ e-testing แล้วลงสอบไล่อีก จะใช้คะแนนสอบครั้งไหน หรือเอาคะแนนที่มากที่สุดครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพีพีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 มี.ค. 2564 22:04:20
จำนวนผู้อ่าน10207

คำตอบ

รายละเอียด

1.สถานที่สอบของส่วนกลาง จัดสอบ ณ ม.ราม 1 หัวหมาก และ ม.ราม 2 วิทยาเขตบางนา และก่อนทำการสอบไล่ 1 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งตารางสอบรายบุคคล ให้นักศึกษาทราบผ่านระบบ e-service เกี่ยวกับสถานที่สอบ แถว ที่นั่งในการสอบ ซึ่งสถานที่สอบอาจจะไม่ตรงกับที่นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย ค่ะ

2.ไม่ได้ค่ะ e-testing จัดทำการสอบที่ ม.รามฯ 1

3.ใช่ค่ะ

4.ไม่ได้ค่ะ ถ้านักศึกษาไม่พอใจคะแนนการสอบที่ได้จากการสอบ e-testing นั้นนักศึกษาต้องนำวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรดในภาคถัดไป (เฉพาะวิชาที่สอบได้ D หรือ D +)

5.ถ้าสอบ e-testing ผ่านแล้ว ในตารางสอบรายบุคคลของนักศึกษาจะไม่ปรากฎห้องสอบ แถวและที่นั่งสอบของวิชานั้นอีก

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ25 มี.ค. 2564 13:14:30
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+