มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1. วุฒิปวช. สมัครสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ได้ไหม ? ต้องมีการสอบ หรือใช้คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครไหม ?

2. เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีเช็คชื่อในชั่วโมง มีสอบย่อย มีคะแนนเก็บ มีคะแนนพฤติกรรม มีคะแนนกิจกรรมไหม ? หรือมีแต่คะแนนสอบไล่

3. ต้องเข้าเรียนไหม ? เรียน Online ได้ไหม ? มีการบันทึกเทปแล้วดูย้อนหลังได้ไหม ? (ทั้งรายวิชาทฤษฏี และ LAB)

4. ต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษาไหม ? หรือแค่เก็บรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกให้ครบตามหน่วยกิตก็ขอจบได้

5. ถ้าไม่ลงทะเบียนเกิน 2 ภาคเรียนติดกัน จะพ้นสภาพใช่ไหม ? ถ้าไม่ต้องการพ้นสภาพต้องจ่ายค่ารักษาสภาพ เป็นรายภาคเรียนใช่ไหม ?

6. มีขั้นต่ำในการลงทะเบียนต่อภาคเรียนไหม ? เช่น จำนวนรายวิชาขั้นต่ำ หรือจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำ

7. มีการแจก Sheet ในชั่วโมงเรียน หรืออาจารย์ผู้สอนขายหนังสือไหม ? หรือซื้อตำราเรียนจากมหาวิทยาลัย ?

    แล้วจะทราบได้ยังไงว่าต้องซื้อเล่มไหน ซื้อตามรหัสวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบ ?

8. คณะและสาขาไหนบ้างมีการสอบ หรือใช้คะแนนต่างๆ ในการคัดเลือกผู้สมัครบ้าง ?

 

*** ผมไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกต้องไหม ถ้ามีรายละเอียด หรือ Link ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตอบเป็นข้อๆ เดี๋ยวผมจะสับสนครับ

     ขอบคุณมากครับ.

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสวัสดี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 มี.ค. 2564 20:56:58
จำนวนผู้อ่าน3989

คำตอบ

รายละเอียด

1. ผู้สมัครจบ ปวช. (เทียบเท่า ม.ปลาย) สามารถสมัครเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา ไม่มีการสอบเข้า และไม่จำกัดคะแนน
2. ในส่วนนี้อยู่ที่ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนค่ะ ว่าท่านจะมีคะแนนเก็บ มีการเช็คชื่อ หรือนับแต่คะแนนสอบเพียงอย่างเดียว ถ้ามีโอกาส อยากให้ผู้สมัครเข้าเรียนในคาบแรก เพื่อฟังคำชี้แจงการเรียนการสอนของวิชานั้น ๆ 
3. สามารถเรียน Online และฟังบรรยายย้อนหลังได้ แต่วิชา LAB คือวิชาปฏิบัติ เรียนและสอบเป็นการปฎิบัติ ไม่มี Online ค่ะ
4. ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนของทาคณะ แต่วิชาไหนเป็นวิชาเลือก สามารถเลือกเรียนได้เองค่ะ
5. ใช่ค่ะ
6. สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาค 1 และ ภาค 2 ส่วนภาคฤดูร้อนลงได้แค่ 9 หน่วยกิต
7. ชีทการเรียน หรือหนังสือเพิ่มเติมระหว่างเรียน เป็นไปตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนค่ะ
8. ส่วนใหญ่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ9 มี.ค. 2564 15:19:44
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+