มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ทำเรื่องจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

การจบการศึกษาเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ใช่หรือไม่ พอดีวิชาที่เรียนเกินมา 2 วิชา 6 หน่วยกิต ทำให้เกรดเฉลี่ยลดลง ลองคำนวนเกรดเฉลี่ยแล้วได้ 2.07 ตอนนี้ผ่านทุกกระบวนวิชาแล้วอยากทราบว่าเรียนส่วนภูมิภาคสามารถไปดำเนินการขอจบเองที่คณะส่วนกลางด้วยตัวเองได้หรือไม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามส่วนหนึ่ง
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ม.ค. 2564 08:38:35
จำนวนผู้อ่าน3443

คำตอบ

รายละเอียด- นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ นักศึกษาภูมิภาคติดต่อทำเรื่องแจ้งจบที่คณะที่ส่วนกลางได้ ค่ะ เอกสารที่ใช้มี ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย , ใบเช็คเกรด (ขอได้ที่ หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาส (KLB) ชั้น 1) ทำเรื่องแจ้งจบได้ที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ19 ม.ค. 2564 11:01:18
IP Address10.3.20.117
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+