มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียน 36 หน่วยกิต การนับเทอมสุดท้าย การสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เป็นนักศึกษา 1/55  ตอนนี้เหลือมากกว่า 36 หน่วยกิตจึงจะจบ  

ทราบมาว่า .... ปีที่8 เทอมสุดท้ายสามารถลงได้ 36 หน่วยกิต จึงขอถามดังนี้


1. นักศึกษา 1/55 สามารถลงทะเบียนเทอม s/63 ได้ถูกต้องหรือไม่

2.1 ถ้าเทอมสุดท้ายเป็น s/63 สามารถลง 36 หน่วยกิตได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ลงได้สูงสุดกี่หน่วยกิต

2.2 ถ้าเทอมสุดท้ายเป็น s/63 เเต่ลง 36 หน่วยกิตไม่ได้ ถ้าเช่นนั้น เทอมที่ลง 36 หน่วยกิตได้เป็นเทอม2/63 ใช่หรือไม่

3. จำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่สามารถลงได้ สำหรับ 2/63 เเละ s/63 เป็นเทอมละกี่หน่วยกิต

4. มี3 วิชาที่เวลาสอบในภาคซ่อม 2/63 เเละ s/63ตรงกัน สามารถสอบได้ทั้ง3วิชาเลยหรือไม่ เเละได้เวลาสอบเพิ่มไหม

5. เพื่อสอบซ้ำซ้อน ในภาคซ่อม 2/63 เเละ s/63 ต้องกาจบทั้ง2/63 เเละ s/63 ใช่หรือไม่

(วิชาที่สอบเวลาเดียวกันเป็นของ 2/63 จำนวน 2 วิชา เเละ s/63 จำนวน 1 วิชา )

ขอบคุณค่ะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามต้องxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ม.ค. 2564 22:25:18
จำนวนผู้อ่าน5718

คำตอบ

รายละเอียด

1.ถูกต้องค่ะ สามารถลงได้ถึง s / 63 (เพิ่มให้ 1 ปี การศึกษาจากสถานการณ์โควิด)

2.1กรณีนี้ สามารถลงทะเบียนขอจบภาค s / 63 ได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

2.2ใช่ค่ะ

3.หากเป็นเทอมที่ขอจบ(แต่ไม่ใช่เทอมสุดท้าย)

เทอม 2 / 63 ลงได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

เทอม s / 63 ลงได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

4.กรณีมีเวลาสอบตรงกันและเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรที่ไม่สามารถลงวิชาอื่นแทนได้ สามารถลงทะเบียนขอสอบซ้ำซ้อนได้และเพิ่มเวลาสอบให้ 1 ชั่วโมง

5.ใช่ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ21 ม.ค. 2564 10:18:52
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+