มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.รหัส56 จะครบ8ปีให้ภาคs/63 ใช่ไหมคะ

2.หากต้องการสมัครเรียนใหม่ในปีการศึกษา1/64โดนการเทียบโอนหน่วยกิจเดิมได้หรือไม่คะ

3.ในกรณีนี้เป็นนักศึกษาที่ส่วนกลางทำการเทียบโอนหน่วยกิจไปส่วนภูมิภาคได้หรือไม่คะ

4.หากทำได้ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง (กรณีขอทรานสคิปด้วยตัวเองที่สวป.ไม่ได้สามารถขอผ่านทางไปรฯได้หรือไม่คะ)

 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกลัวxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 ม.ค. 2564 22:45:10
จำนวนผู้อ่าน5538

คำตอบ

รายละเอียด

- 1. ใช่ ค่ะ และรหัส  56  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้อีก 1 ปีการศึกษาจากการระบาดของโรคโควิด 19 ให้ลงทะเบียนต่อเนื่องได้อีก 1 ปีการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยลงทะเบียนเรียน โทรศัพท์ 02-3108616

  2. ได้ ค่ะ

  3. ได้ ค่ะ 

  4. ให้นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค ซึ่งเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ม.รามฯ ที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 5 ก.ค. 2564 หรือสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ ช่วงแรก 4-7 มิ.ย. 64, ช่วง 2 วันที่  2- 5 ก.ค. 64  สำหรับทรานสคริปท์รหัสเดิมสามารถขอผ่านทางไปรษณีย์ได้ ดาวน์โหลดคำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript) ได้ที่ www.regis.ru.ac.th

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ18 ม.ค. 2564 14:10:39
IP Address10.3.20.117
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+