มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเปิดให้แก้ F ของนักศึกษาภาคอินเตอร์

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. นักศึกษาติด F ในปีการศึกษาที่ 1 ทั้ง 2 ภาคเรียน จะสามารถลงเรียนแก้ F ได้เมื่อไหร่ 

2.เหตุใดถึงไม่สามารถ drop บางวิชาในปีการศึกษาที่ 2 เพื่อดึงเกรดได้

3.นักศึกษาภาคอินเตอร์สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนได้กับใคร 

เนื่องจากไม่มีคำตอบหรือคำแนะนำที่ชัดเจนจากฝ่ายทะเบียน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฐิติxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 ม.ค. 2564 16:36:18
จำนวนผู้อ่าน5690

คำตอบ

รายละเอียด

- นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ ให้ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ได้ที่ 02-3108895-9

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ18 ม.ค. 2564 13:11:59
IP Address10.3.20.117
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+