มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่องการขอสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. การลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 ไม่มีได้มีการขอจบไว้ เนื่องจาก หน่วยกิตยังเหลือมากกว่า 30 หน่วยกิต
    แต่ผลการสอบ ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 มีสอบตก LAW3001 และ LAW3011
    ที่กำหนดเวลาในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ตรงกัน คือ สอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-12:00น.
2. ในการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 ที่จะมีการขอจบ   กำหนดลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย คือ 25 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2564
    แต่การลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษา1 ครั้งนี้มีกำหนดคือ 11-15 มกราคม 2564
    ปัญหาคือ ไม่สามารถขอสอบซ่อมซ้ำซ้อนได้ ทางออนไลน์
    *** ที่ผ่านมาปกติ การลงทะเบียนภาคปกติ จะก่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม
   
Question : วิชาที่สอบไม่ผ่าน ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1 ทีเวลาตรงกัน  จะสามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้หรือไม่
   
 

เอกสารแนบ1610511766.pdf
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามคำนวน
e-mailg_welcome@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ม.ค. 2564 11:22:46
จำนวนผู้อ่าน4770

คำตอบ

รายละเอียด

- นักศึกษาต้องลงทะเบียนกาขอจบไว้ในภาค 1/63 จึงจะมีสิทธิ์สอบซ้ำซ้อนในภาคซ่อม 1/63 ได้ครับ
- ภาค 2/63 ลงทะเบียนทาง internet ในวันที่ 26 ม.ค. - 5 ก.พ. 64 ครับ
- ลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน ยื่นเรื่องทางออนไลน์ผ่านทางระบบ e-service ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ13 ม.ค. 2564 15:17:40
IP Address10.3.20.169
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+