มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ปริญญาใบที่ 2 และการเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เนื่องจาก ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น (พร้อมจบปริญญาโท จากประเทศจีน สาขาการค้าระหว่างประเทศ) เเต่สนใจจะเรียนปริญญาตรีใบที่สอง คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ม.รามคำเเหง อีกใบหนึ่ง จึงมีข้อสงสัย ดังต่อไปนี้ 

1.ดิฉันสามารถเทียบโอนจาก ป.ตรี ใบเเรก (คณะบริหารธุรกิจ ต่างมหาลัย) มาเรียนคณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนหรือไม่ หากเทียบโอนได้ จะโอนได้ประมาณกี่หน่วยกิตจากหน่วยกิตทั้งหมด 

 

2.ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนประมาณเท่าไหร่ครับ เเละต้องทำเรื่องเทียบโอนพร้อมกับการสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาของ ม.รามคำเเหง พร้อมด้วยเลยหรือไม่

(คิดว่าจะสมัครเรียนในเทอม ถัดไป) เอกสารที่ใช้ต้องแนบ วุฒิการศึกษา ทั้ง ป. ตรี หรือ ป.โท หรือ ทั้ง 2 วุฒิ ครับ

 

3.ดิฉันสามารถเข้าเรียนทาง Internet ได้หรือไม่ค่ะ และถ้าไม่เข้าห้องเรียน ไม่ทำการบ้านเก็บคะแนน สามารถที่จะไปเข้าสอบเลยได้หรือไม่ และต้องได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่าน   

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพัชชา
e-mailc1426091791@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ธ.ค. 2563 00:46:45
จำนวนผู้อ่าน8739

คำตอบ

รายละเอียด

1. สมัครและใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้ค่ะ หลักสูตร 139 หน่วยกิต เทียบโอนฯ ได้ 52 หน่วยกิตค่ะ

2. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท สมัครเป็นนักศึกษาพร้อมใช้สิทธิเทียบโอนฯ ไว้ ส่วนค่าเทียบโอนฯ สามารถชำระภายหลังการสมัครได้โดยให้เวลา 1 ปี ถ้าเกิน 1 ปี จะเสีบค่าปรับภาคละ 300 บาท ค่ะ 

ส่วนเอกสารการสมัครใช้ วุฒิปริญญาตรี 4 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ, รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และใบรับรองแพทย์

3. สามารถสมัครทาง Internet ได้ค่ะ เปิดรับสมัคร ภาค 1/64 วันที่ 29 มี.ค.64 - 5 ก.ค.64 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ไม่บังคับเข้าห้องเรียน สามารถศึกษาจากสื่อออน์ไลน์ หรืออ่านหนังสือแล้วมาสอบตามกำหนดได้ ส่วนเกณฑ์การคิดคะแนนสอบขึ้นอยู่กับอาจารย์เจ้าของวิชาค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ25 ธ.ค. 2563 10:23:35
IP Address10.3.20.15
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+