มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาพรีดีกรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เพิ่งจะลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปัจจุบันไปค่ะ แต่เป็นนักศึกษาพรีดีกรี หากต้องการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาปกติ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ???.....

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนางสxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ธ.ค. 2563 20:37:12
จำนวนผู้อ่าน5116

คำตอบ

รายละเอียด

ถ้านักศึกษาเรียนจบชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้ว ต้องดำเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีก่อนและทำการสมัครใหม่เป็น ป.ตรี และถ้ามีเกรดจากการสอบ

พรีดีกรีแล้วสามารถเทียบโอนได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ17 ธ.ค. 2563 10:10:11
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+