มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.การโอนหน่วยกิตในวันรับสมัคร จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

2.การโอนหน่วยกิตภายหลังวันรับสมัคร จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ (เพิ่มขึ้นจากการโอนวันรับสมัครไหม) 

โอนวันรับสมัครกับหลังวันรับสมัคร อย่างไหนดีกว่ากันคะ? 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามผู้ใช้งาน
e-mailjantkan-01@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ธ.ค. 2563 01:08:32
จำนวนผู้อ่าน4908

คำตอบ

รายละเอียด

1.กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีสำเนาวุฒิการศึกษา 4 ชุด,สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด,ใบรับรองแพทย์,รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ค่าเทียบโอนจากสถาบันอื่นหน่วยกิตละ 100 บาท ถ้าเทียบโอนปริญญาที่ 2 หรือหมดสถานภาพจากรหัสเดิม จาก ม.รามฯ หน่วยกิตละ 50 บาท

2.การขอใช้สิทธิ์เทียบโอนต้องแจ้งตั้งแต่วันสมัคร แต่การชำระค่าเทียบโอนนั้นทำการชำระภายหลังได้ โดยในวันสมัครชำระค่าเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท ส่วนที่เหลือชำระภายหลังภายใน 1 ปี ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่ นศ. สังกัดก่อนทำการชำระเงินค่าเทียบโอน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ14 ธ.ค. 2563 15:15:53
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+