มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนเกินหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เก็บหน่วยกิตเกินไปหลายตัว เพราะต้องการหาวิชาที่ได้คะแนนดีที่สุด แต่เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยคิดรวมเกรดหมดเลย แล้วถ้าหากต้องการจะเอาเฉพาะวิชาที่เราต้องการ สามารถทำอะไรได้ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ธ.ค. 2563 10:25:08
จำนวนผู้อ่าน5537

คำตอบ

รายละเอียด

วิชาที่สอบได้คะแนนไปแล้ว และไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของทางคณะ จะถือว่าเป็นการเกินหลักสูตร และวิชาที่สอบได้แล้วจะถูกนำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วย ไม่สามารถถอนออกได้   
อีกทางคือ นักศึกษาจะต้องทำการลาออก และสมัครเรียนใหม่ เลือกโอนบางวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะโอนได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ หลักสูตรของปีการศึกษาที่คุณเรียน กับปีที่คุณจะสมัครใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ7 ธ.ค. 2563 14:00:44
IP Address10.3.28.222
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+