มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกรดไม่แสดงใน e-service

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดเกรดไม่แสดงผลใน e-service คือว่า ก่อนหน้านี้เรียนแบบ พรีดีกรี มา(รามฯส่วนภูมิภาค) รหัส 54 และได้มาสมัครเป็นนักศึกษาราม ส่วนกลาง รหัส 57 โดยได้ทำการลาออกจากการเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคและทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว ช่วงปลายเดือน กรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคมได้ ใช้บริการ e-service ใช้รหัส 57 เข้าตรวจผลการเทียบโอนปรากฏว่าก็แสดงเกรดวิชาที่โอนมาได้ ต่อมา ช่วงระหว่าง กลางเดือน สิงหาคม - ปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบผลเกรดกลับไม่มีเกรดขึ้นแสดงในรหัส 57 เลยสักวิชาเดียว จึงอยากทราบว่า เกรดของรหัส 57 นั้นมีปัญหาหรือไม่อย่างไร และจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามน.ศ.xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2557 22:21:22
จำนวนผู้อ่าน706

คำตอบ

รายละเอียดสอบถามที่โทร 02-3108603 ค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ29 ต.ค. 2557 15:36:41
IP Address10.3.20.248
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+