มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : นักศึกษารหัส 62 เทียบโอน 34 หน่วยกิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จะสามารถเรียนจบภายใน 2 ปี ได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ตามหลักสูตรที่ลงเรียนแล้ว (คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น เทียบโอน เริ่มเรียนปี 62) ต้องเก็บทั้งหมด 139 หน่วยกิต

หักลบหน่วยกิตเทียบโอนทั้งหมด 34 หน่วยกิต ,ต้องเก็บเพิ่มอีก 105 หน่วยกิต

เทอม 1/62 ลงเรียนและสอบผ่าน 21 หน่วยกิต

เทอม 2/62 ลงเรียนและสอบผ่าน 21 หน่วยกิต

เทอม S/62 ลงเรียนและสอบผ่าน 9 หน่วยกิต

เทอม 1/63 ลงเรียนและถ้าสอบผ่านทั้งหมด 21 หน่วยกิต  (รวมลงเรียนไปทั้งหมด 72 หน่วยกิต)

**เนื่องในวิชาเอกและวิชาโทที่ต้องเรียนเก็บหน่วยกิตเพิ่มนั้น ทุกวิชา คือ 3 หน่วยกิต ดังนั้นจึงสามารถลงเรียนสูงสุดได้แต่ 21 หน่วยกิต (โปรดตรวจสอบเอกสารแนบด้านล่าง)**

จึงอยากสอบถามว่า

1) หากทราบผลสอบของ 1/63 แล้ว ผมจะสามารถขอจบได้ในเทอม 2/63 ได้หรือไม่?

2) เทอมขอจบ (2/63) สามารถลงเรียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิต?

3) หากต้องการลงเรียนเกินหน่วยกิตที่จำกัดไว้ เพื่อขอจบ สามารถทำได้หรือไม่? ,หากทำได้ ต้องดำเนินการอย่างไร?

4) หากขอจบในเทอม 2/63 ไม่ได้ และเลื่อนไปขอจบในเทอม S/63 จะถือว่า เรียนจบในปี 2563 หรือไม่?

5) หากเรียนจบในปี 2563 จะรับปริญญาบัตรปีไหน? ,และเป็นรุ่นที่เท่าไหร่?

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธีระxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 ธ.ค. 2563 13:51:06
จำนวนผู้อ่าน5232

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้านักศึกษาคำนวณดูแล้ว ภาค 2/63 เหลือวิชาที่จะต้องลงทะเบียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต
2. ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต (ภาค 1 - ภาค 2) ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
3. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงได้ไม่เกินตามที่ระบุใน ข้อ 2 ไม่สามารถลงเกินได้ ถ้ามีวิชาที่เกินให้ลงทะเบียนและกาขอจบในเทอมต่อไป
4. ใช่ค่ะ จบภาค S/63 คือการจบการศึกษาปี 2563
5. รุ่น 47 รับปริญญาปี 2565

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ5 ธ.ค. 2563 14:13:11
IP Address10.3.28.222
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+