มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอน ปตรียังไม่จบ จากมหาวิทยาลัยอื่น

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาลัยอื่น (ที่ยังไม่จบ) เพื่อเรียนรามเป็นปริญญาใบที่2 ได้หรือไม่ และ สามารถสมัครออนไลน์ได้หรือไม่คะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปรัชญา
e-mailPRACHAYA.22042542@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 พ.ย. 2563 19:13:43
จำนวนผู้อ่าน6601

คำตอบ

รายละเอียด

-ในกรณียังไม่จบปริญญาตรี จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาแบบใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ค่ะ ซึ่งหากต้องการเทียบโอนฯจะต้องลาออกจากสถาบันอื่นก่อน และสมัครใหม่แบบเทียบโอนเป็นรายวิชาที่ตรงกับหลักสูตรของ ม.รามฯ โดยให้ใช้วุฒิ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่าในการสมัคร พร้อมเตรียมทรานสคริปท์และคำอธิบายรายวิชา ,สำเนาบัตรประชาชน ,รูปถ่าย ขนาด 1.5-2 นิ้ว ,ใบรับรองแพทย์, สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารในการสมัครค่ะ

-ส่วนการเรียนปริญญาใบที่ 2 จะต้องสำเร็จการศึกษาแล้วถึงนำมาสมัครและเทียบโอนได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ3 ธ.ค. 2563 15:18:27
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+