มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หน่วยกิตวิชาย่อย

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

คือผมอยากทราบว่าในรายวิชาย่อยสามารถเก็บได้กี่หน่วยกิตต่อวิชาย่อยคับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามณัฐพxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 พ.ย. 2563 11:15:51
จำนวนผู้อ่าน3854

คำตอบ

รายละเอียด

วิชาย่อยคืออะไรคะ? การลงทะเบียนเรียนให้ยึดตามที่ระบุในหลักสูตรค่ะ หลักสูตรของแต่ละคณะ/สาขา มีจำนวนไม่เท่ากันด้วย การลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยกำหนดให้ภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ4 ธ.ค. 2563 13:41:24
IP Address10.3.28.222
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+