มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาเสรี สาขาการตลาด

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ พอดีหนูรหัส 59 สาขาการตลาด

อยากทราบว่าเลือกลงวิชา MGT2202 ของ สาขาการจัดการได้ไหมค่ะ ? 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรินลดา
e-mailI.am.wan395642615@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 พ.ย. 2563 03:57:51
จำนวนผู้อ่าน3530

คำตอบ

รายละเอียด

ถ้ากรณีวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ ก็ได้ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มูล ให้นักศึกษาติดต่อขอคำปรึกษา สอบถามกับเจ้าหน้าที่คณะที่สังกัดดีกว่าค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ4 ธ.ค. 2563 13:18:18
IP Address10.3.28.222
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+